Blog

  • Data dodania: 23.08.2021
  • Autor wpisu: Zuzanna Kolecka
  • Tagi: najem okazjonalny, umowa najmu, wynajmujący, najemca, biuro nieruchomości poznań
Dzisiaj chcielibyśmy przybliżyć Wam kilka informacji związanych z umową najmu okazjonalnego. Brzmi groźnie? Spokojnie, nie taki diabeł straszny jak go malują. Uczciwy najemca, który wywiązuje się z wszelkich obowiązków i ustaleń zawartych w umowie, absolutnie nie musi się niczego obawiać. Jeśli więc opłacamy w terminie czynsz, rachunki i wszystkie inne zobowiązania związane z wynajmowanym lokalem, użytkujemy mieszkanie zgodnie z jego przeznaczeniem i nie zakłócamy porządku domowego – nie musimy bać się niespodziewanej eksmisji.

Zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów z dn. 17 grudnia 2009 r. wprowadziła do porządku prawnego nowe pojęcie – najem okazjonalny. Jednak nadal stanowi on zaledwie odsetek wszystkich umów zawieranych z najemcami. Dlaczego właściciele niechętnie podejmują działania zmierzające do zawarcia najmu okazjonalnego? Czym w praktyce różni się on od zwykłego najmu? Dla kogo jest korzystny i czy opłaca się go stosować? Na te i inne pytania odpowiada poniższy artykuł.

Dla kogo?

Na początek sprecyzujmy kto może skorzystać z najmu okazjonalnego. Przysługuje on właścicielom lokali służących zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. To na wstępie eliminuje możliwość zawarcia takiej umowy przez właścicieli lokali usługowych. Ważne jest też, że umowa najmu okazjonalnego może być zawarta wyłącznie przez właściciela nieruchomości, co z kolei wyklucza podnajem.

Formalności

Umowa najmu okazjonalnego zawierana jest wyłącznie na czas określony nie dłuższy niż 10 lat. Musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Dodatkowo przy jej zawarciu konieczne są pewne formalności, które przy „zwykłej” umowie najmu nie są wymagane. Zasadniczą różnicą jest obowiązek złożenia przez najemcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania lokalu po rozwiązaniu umowy. Musi on również w oświadczeniu wskazać lokal, w którym po wykonaniu egzekucji będzie mógł zamieszkać. Kolejną formalnością jest konieczność złożenia przez właściciela tego lokalu zgody na zamieszkanie u niego najemcy. Z kolei właściciel musi spełnić wymóg zarejestrowania najmu okazjonalnego w urzędzie skarbowym do
14 dni od rozpoczęcia najmu.

Korzyści

Najem okazjonalny jest z pewnością w porównaniu ze „zwykłym” najmem dużo bezpieczniejszy dla wynajmującego. Najbardziej opłaca się tym osobom, które wynajmują mieszkanie samotnym rodzicom, kobietom w ciąży oraz osobom starszym. Eksmisja takich osób jest bowiem dużo trudniejsza niż np. studentów. W przypadku „zwykłego” najmu, aby wyrzucić lokatora zajmującego mieszkanie po upływie okresu najmu musiał on otrzymać lokal socjalny. W praktyce wyroki eksmisyjne takich osób są bardzo nieskuteczne. Najem okazjonalny eliminuje ten problem, ponieważ najemca sam wskazuje lokal, do którego może się przenieść. Dodatkowo eksmisję można stosować cały rok, bez okresu ochronnego, jaki obowiązuje przy standardowym wynajmie a trwającego od 1 listopada do 31 marca.Źródło: www.otodom.pl