Blog

  • Data dodania: 02.03.2022
  • Autor wpisu: Aleksandra Szeląg
  • Tagi: polski ład, ulga na zabytki, pałacyk+, biuro nieruchomości poznań
Polski Ład jest na tyle obszernym dokumentem, że trudno wychwycić wszystkie zmiany, które za sobą niesie. Nic dziwnego więc, że większość zainteresowanych skupia się na zapisach, które ich bezpośrednio dotyczą. Zaskoczyły nas zmiany w wysokościach wynagrodzeń, zmiany w strukturze rozliczania działalności gospodarczych, ale też, jak zauważyła dr Jowita Pustuł, która nagłośniła ten temat- ulga na zabytki.


Na czym polega ulga?

To zachęta podatkowa – odliczenie od podstawy opodatkowania:

  • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków),
  • wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku; limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga jest skierowana do podatników PIT opłacających podatek według skali podatkowej, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Z ulgi będą mogli skorzystać podatnicy PIT będący właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych, którzy ponieśli wydatki na:

  • wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzony, zgodnie z odrębnymi przepisami, dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków,
  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków,
  • odpłatne nabycie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub udziału w takim zabytku, pod warunkiem, że podatnik na nabytą nieruchomość poniósł wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim.


Podsumowując, z nowych przepisów mogą skorzystać nie tylko nowi właściciele imponujących, drogich zabytków. Ulga jest przeznaczona również dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Zyskać mogą więc na przykład mieszkańcy kamienic wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków. Czy dzięki Nowemu Ładowi na wyglądzie zyskają centra polskich miast?
Źródło: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/poradnik-ulga-na-zabytki-polski-lad/